Home Restaurátorské práce Sakrální předměty Kalich z Dobroměřic a Cítolib

Kalich z Dobroměřic a Cítolib

 
 

V  roce 2015 byly restaurovány sakrální předměty ze severních Čech