Home Publikační činnost a výstavy Restaurování 3. díl Podnět Památkové inspekci MK

Restaurování 3. díl Podnět Památkové inspekci MK

 
 

Dne 4. 1. 2018 jsem odeslal na Památkovou inspekci MK tento podnět

Ministerstvo kultury
K Starému Bubenči 569/4, 160 00 Praha 6
JUDr. Martin Zídek
ředitel odboru památkové inspekce
                                    V Praze dne 4. 1. 2018
Vážený pane Zídku,
obracím se na Vás, jako na ředitele Památkové inspekce, která je podle ust. § 27  zákona č. 20/1987 Sb.,  o  státní  památkové  péči specializovaným kontrolním orgánem Ministerstva kultury v oboru státní památkové péče.
Předkládám Vám dva podněty k prošetření památkovou inspekcí. Žádám o prověření, zda bylo v níže uvedených kauzách, postupováno v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami.
1.    Restaurování souboru historických osvětlovacích těles Národního muzea.
2.    Restaurování souboru historických osvětlovacích těles Státní opery.
Rekonstrukce budov Národního muzea i Státní opery stále probíhají, proto by pro památkovou inspekci MK nemělo být problém zjistit, kde se osvětlovací tělesa fyzicky nacházejí a kdo skutečně restaurátorské práce provádí.
 Oba dva soubory historických svítidel jsou svým způsobem unikátní a restaurování se provádí po desítkách let. Proto se domnívám, že by se restaurování těchto svítidel nemělo stát předmětem obchodování za co nejnižší možnou cenu. Nejenom že je to vůči historii objektů nedůstojné, ale v konečném důsledku mohou být tato svítidla i neodborně opravena. Vím, že nemůžete posuzovat cenu restaurátorských prací, ale tak zvané „přeprodávání“ těchto prací přes několik prostředníků, z nichž si každý odebere nějaké procento z ceny, nutně vede k tomu, že práci nakonec dostane ten nejlevnější, který nemusí splňovat předepsaná kritéria a nemusí také odvézt nejlepší práci (ale také může).
Jako jeden z uchazečů o tyto restaurátorské práce jsem nabyl zkušenosti, které jsem popsal ve dvou článcích publikovaný na stránkách www.houska-douda.cz . Věřte, že tímto podnětem nehodlám zvrátit současný vývoj událostí a získat nějaký podíl na restaurátorských pracích, ani někoho postihnout sankcí. Vede mne k tomu snaha získat více informací k tomu, abych mohl kritizovat současný systém zadávání restaurátorských prací stavebními firmami, které zneužívají nejenom památkový zákon, ale i zákon o veřejných zakázkách a jiné. Já tyto informace zjistit nemohu, ale domnívám se, že Vy ano. Jsem ochoten Vám poskytnout další informace a dokumenty, které mám k dispozici. Omluvám se Vám za možné potíže, ale jsem přesvědčen o tom, že chápete motivaci, která mne k tomuto kroku přiměla.

S pozdravem a úctou
                                    Ivan Houska
                                 Mistr uměleckého řemesla pasířského
                                      restaurátor