Home Restaurátorské práce Sakrální předměty Cínová křtitelnice Nehvizdy

Cínová křtitelnice Nehvizdy

 
 

Restaurátorský průzkumCínová křtitelnice
z kostela sv. Václav v Nehvizdech

Pasířství Houska & Douda
duben 2011

Zadavatel: Římskokatolická farnost Nehvizdy
Restaurátorské práce: Houska & Douda s.r.o.
Zodpovědný restaurátor: Ivan Houska
oprávnění k restaurování MK č. 253/94, MK č. 12041/1999

Předmět restaurování: cínová křtitelnice

© Ivan Houska 2011

zpracoval : Ivan Houska


Na Buštěhradě dne 1. 4. 2011


Cínová křtitelnice - Nehvizdy


Předmět: cínová křtitelnice
Rejstříkové č. 32-5060
Materiál: cín
Rozměry: výška včetně víka 125 cm, průměr těla 46 cm
Datace: 1559
Vlastník: Římskokatolická farnost Nehvizdy
Autor: Jan Mrkvička

Popis předmětu:
Tělo cínové křtitelnice je ve tvaru obráceného zvonu, na třech nohách, které mají nahoře vousaté hlavy a dole pařáty. Nohy jsou dole svázané železným plochým profilem do oblouku s příčkou. Na horním okraji těla křtitelnice jsou tři poprsí bezvousých mužů, jako zámky víka. Po stranách kotle jsou osazeny dvě lví hlavy s železnými uchy. Plášť kotle byl pravděpodobně zdoben reliéfy se symboly evangelistů a s výjevy ze života Ježíše Krista. Na okraji těla jsou nápisové pásky s textem „Tato krztitednice udielana gest do nehwizd ke cztii a chwale blahoslawene trojiczii przeswatoswate. Skrze nistra jana mrkwiczku leta od narozeni kris. a pana MDLVIIII“. Kulaté víko přechází v ploše do osmihranného prohnutého jehlance, který je zakončen křížkem s korpusem Ježíše Krista (pravděpodobně nepůvodním). Na okraji víka je nápis „SACERDOS JACOBVS RAKONICENSIS QVI MINISTER ECCELESIAE NEHVIDZENSSIUM 15 ANNIS ERAT 10 SEXAGENAS DEDIT ANNO 1 5 5 9“.

Stav před restaurováním:
Křtitelnice je značně poškozená korozí i mechanickými deformacemi. Korozně nejvíce poškozená je reliéfní výzdoba, aplikovaná na těle křtitelnice. Úplně chybí tři reliéfní medailony a část arkádové výzdoby. Nohy jsou, kromě korozního poškození, popraskané v místě spoje s tělem a neodborně opravované. Vnitřek kotle je pokryt vrstvou vápenatých a solných krust, pod nimiž jsou ostrůvky korozních produktů, hluboce zakotvené do kovu. Na několika místech prostupuje koroze skrze celý cínový plášť. Víko je deformované a dříve ulomený osmihran je po celém obvodě neodborně připájen a okraje jsou pronýtované železnými nýty. Vnitřní cínová nádoba na vodu má zinkové dno.


Kostel sv. Václava v Nehvizdech.


Detail sochařské výzdoby exteriéru.Romantické zákoutí kostela.


Interiér kostela.


Křtitelnice je od 16. století stále používána.Stav před transportem ještě v kostele.


Nejvíce jsou poškozeny reliéfní medailony na plášti křtitelnice.


Koroze prostupuje na několika místech celou sílou cínového pláště.


Detail usazení víka.


Odlomený okraj víka je přiletován a přišroubován.


Vnitřní cínová nádoba má vletované zinkové dno.


Nohy jsou svázané železnou páskovinou.