Home Restaurátorské práce Sakrální předměty Monstrance z Březové

Sakrální předměty

 
 

Monstrance z Březové


Restaurátorská zprávaPasířství Houska & Douda
únor 2005
Zadavatel: Arcibiskupství olomoucké
Restaurátorské práce: Pasířství Houska&Douda s.r.o., Ivan Houska

Předmět restaurování:
Monstrance z Březové

Zodpovědný restaurátor: Ivan Houska
oprávnění k restaurování MK č. 253/94, MK č. 12041 /1999
Realizace: 2004 - 2005© Ivan Houska 2005

Fotodokumentace je součástí zprávy.

zpracoval : Ivan Houska


IOHANN IGNAZ ONNESORG (OHNSORG)
Monstrance z Březové
kolem roku 1700, úpravy 1910
Březová nad Svitavou, kostel sv. Bartoloměje

stříbro, tepané, lité, cizelované, částečně zlacené, email, skleněné imitace drahokamů, v. 75 cm, průměr nohy 26 x 21,5 cm

značeno na okraji nohy a zadní straně schránky - augsburgský městský punc (piniová šiška) pro rok 1700-1705, autorský punc – monogram IO v oválné vpadlé výplni; repunc brněnského puncovního úřadu z let 1806-1807 a osvobozující značky z let 1809-1810


Autorský punc IO a brněnský repunc.Městský punc Augsburgu a repunc.

Monstrance sluncového typu. Osmilaločná, vzdutá noha se zvlněným okrajem přechází v útlý, profilovaný dřík kruhového půdorysu s plochým prstencem a hruškovitým nodem, který vynáší paprsčitou, dvouplánovou korunu.
Tepaná noha je v pravidelném rytmu zdobena okřídlenými hlavičkami andílků, které se střídají s oválnými kartušemi zdobenými reliéfními festony. V polích kartuší jsou osazeny emailové medailony s výjevy – Narození Krista, Poslední večeře a Seslání Ducha Svatého. V zadní kartuši je umístěn rytý, dedikační nápis, který se vztahuje k obnově monstrance v roce 1910: „Renovatum / anno 1910 sub parocho / Aloisio / Michalík“. Litý nodus vyplňují akantové listy a okřídlené andílčí hlavičky.
Koruna monstrance s ústřední srdcovou schránkou je dvouplánová. Zadní plán tvoří gloriola ze zvlněných a přímých paprsků, v předním plánu je umístěna reliéfní figurální výzdoba z tepaného i litého stříbra. Srdčitou schránku obklopenou paprsky a zdobenou okřídlenými hlavičkami andílků a skleněnými imitacemi drahokamů, vynáší postava anděla. Nad schránkou je v paprsčité gloriole umístěna holubice Ducha Svatého, nad kterou rozvinují andělé s Arma Christi nápisovou pásku s textem: „Hic est filius meus delectus“. Hlavní kompoziční osa vrcholí polopostavou Boha Otce v oblacích, andílky s korunou a křížem s Kristovým monogramem „IHS“ ve svatozáři v křížení. Schránku pro eucharistii doprovázejí po stranách na oblacích stojící figury Panny Marie a sv. Josefa. Figurální výzdobu doplňují bohaté vinné ratolesti.
Stav před restaurováním

Povrchová úprava
Povrchová úprava – kombinace stříbra a zlacení, monstrance již byla v minulosti částečně nebo zcela s vykrytím přezlacována galvanicky (např. vyzlacený rytý nápis na noze). Povrch stříbra je zoxidován se zbytky čistících prostředků, povrch zlata je částečně setřen s tmavými skvrnami, korozní produkty stříbra prostupují porézním povrchem zlata.

Noha
největší zásah byl proveden při dřívějších opravách na uchycení emailových medailónků. Místo odlomených špryntů byly do nohy necitlivě vyřezány nepravidelné obdélníkové otvory, jimiž byl prostrčen stříbrný pásek, který uchycoval medailónek. Pásky byly široké a zasahovaly až do obrázků. Díry byly tak velké, že je bylo vidět po všech stranách. Okraje medailónků pod stříbrnými pásky pro uchycení jsou lehce poškozené.

Ratolesti révy
jsou opravovány nýtováním, podkládáním a letováním cínem, podle řemeslné úrovně a zpracování proběhly minimálně dvě opravy. První oprava je poměrně kvalitní, při druhé opravě bylo použito necitlivého podložení plechem. Do této fáze bych přiřadil i uchycení medailónků.

Restaurátorský postup
• demontáž, sejmutí smaltovaných medailónků
• byly vyrobeny stříbrné tvarové vložky se skoseným okrajem a zapasovány do jednotlivých otvorů. Ze spodní strany byl přiletován závit M2 pro uchycení matkou přes velkou tvarovou podložku z vnitřní strany nohy. Na horní část vložek byly přiletovány šprynty na uchycení medailónků. Protože vyříznuté otvory zasahovaly do zlaceného okraje kolem medailónků, byly nově vyrobené stříbrné úchyty galvanicky pozlaceny.
• oprava ratolesti pod sv. Josefem stříbrnickou technikou – spoj byl rozletován, setřeny zbytky cínu, šetrně mechanicky očištěny, odleptány zbytky cínu v roztoku HCl, nejvíce poškozená část byla vysazena, ze stříbrného plechu byla vycizelována chybějící partie, která byla spasována ke spoji a zaletována stříbrem.
• restaurování zlaceného a stříbrného povrchu
• čištění ultrazvukem v odmašťovací lázni EKASIT
• oživení povrchu v chemickém přípravku na čištění zlata a stříbra Prenagol
• opakovaný oplach destilovanou vodou
• závěrečný oplach ethylalkoholem
• sušení předmětu 3 hodiny při 80°C
• celková montáž
• fixace povrchu zaponovým lakem
• fotodokumentace stavu po restaurování
• restaurátorská zpráva


Režim památky
Předmět by měl být uložen při stabilní teplotě kolem 18° C s maximálním kolísáním v rozmezí 5° C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 65 % a kolísání relativní vlhkosti smí být pouze minimální. Při přenášení předmětu do prostor s rozdílnou teplotou a relativní vlhkostí vzduchu, je nutné předmět uchovávat v uzavřeném prostoru s regulovanou atmosférou, aby nedošlo ke vzniku rosného bodu a srážení vlhkosti na povrchu předmětu .
Povrch předmětu je opatřen ochranou vrstvou konzervačního laku, kterou je nutné chránit před poškozením (poškrábání, odření, vlhkost,čistící prostředky a jiné chemikálie…), proto se povrch nesmí přelešťovat ani jinak čistit, v případě nutnosti pouze šetrně otřít prach suchým a jemným hadříkem. Při kontaktu s předmětem je nutné používat čisté bavlněné rukavice.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16