Home Restaurátorské práce Sakrální předměty Cínové svícny v Polné

Sakrální předměty

 


Cínové svícny

Děkanství Polná


Restaurátorská zpráva


Pasířství Houska & Douda
2006

Zadavatel: Děkanství Polná
Restaurátorské práce: Ivan HouskaDěkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné.


Předmět restaurování:
Cínové svícny z děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Dvojice cínových svícnů r.č. 026812

Zodpovědný restaurátor: Ivan Houska
oprávnění k restaurování MK č. 253/94, MK č. 12041 /1999
Realizace: 2005 - 2006© Ivan Houska 2006
Fotodokumentace je součástí zprávy.
zpracoval : Ivan Houska


Barokní cínové svícny

Datace: rok 1713
Umístění: Římskokatolická farnost Polná
registrační číslo: 026812, č. ÚSMKP není
Materiál: litý cín
Rozměry: výška 185 cm, průměr nohy 45 cm, ostatní rozměry viz výkres
Značení: značeno na okraji nohy, datace 1713 a 1761, cínařská městská značka Jihlavy (ježek) a mistrovská značka – neurčena (značně setřelá)
Rok 1761 může mít souvislost s opravou svícnů, při níž mohlo dojít k úpravě jednoho svícnu na centrální montáž?

Popis
Barokní trojboká noha, jejíž strany jsou konkávně prohnuté, je zdobena andílčími hlavami a rostlinným dekorem. Hrany zdobené perlovcem jsou dole zakončeny orlími spáry, které drží koule na nichž základna stojí. Dříky svícnů jsou tvořeny rotačními cibulovitými a prstencovitými tvary, kónicky vzhůru se zužujícími. Na vrcholu je velká plochá talířovitá miska s velkým železným hrotem.

Stav před restaurováním

Svícen s poškozeným a opravovaným tělem byl o tři centimetry nižší než druhý. Toto bylo zapříčiněno destrukcí krčku pod kuželkou a následném přiletování bez rehabilitace původního tvaru. Na tělech obou svícnů bylo několik korozních ložisek, která již prostupovala celou sílou materiálu jednotlivých odlitků. Těla svícnů měla celistvou cínovou patinu (oxid cínatý) narušenou pouze lokálními ložisky koroze. Misky a sokly byly potřísněny voskem, natřeny stříbřenkou a pokryty nánosy vápenatých solí a krust. Jeden svícen měl již centrální montáž a šel pootočením hrotu uvolnit kdežto druhý svícen měl zaletovanou misku i spodní část těla k soklu. Na soklech se dochovalo pouze jedno úplné zakončení listu a pásku s perlovcem na hranách.

Restaurátorský postup
• Celková demontáž prvního svícnu, který měl středovou montáž. Centrální osa tvořená dřevem o průměru cca 5 cm měla na obou koncích kovové kování se závity. Uprostřed byly tři podélná kovová „žebra“ proti otočení odlitku na ose.
• Tělo druhého svícnu bylo naděleno na stejné části. Přibližně v horní polovině dříku svícnu byl ještě kovolijecký písek jako jádro. Hrot misky byl zatemován k misce a miska přiletována k poslednímu dílu dříku. Spodní část byla vyztužena dřevem, které bylo v dříku zaletované.
• Podle prvního svícnu byl upraven i druhý na středovou montáž. Do středu byla vloženy dřevěná kulatiny s kovovým kováním na koncích a „zámkem“ uprostřed.
• Všechny cínové díly byly očištěny od korozních produktů v lázni NaOH s následnou pasivací a oplachem
• Dvě chybějící a nejvíce deformované části dříku byly z druhého svícnu zaformovány a odlity z nového materiálu stejného složení. Po té byla kuželka „vysazena“ novými odlitky a povrch byl zaciselován.
• Stejně tak i chybějící lístky a části perlovce na soklech byly zaformovány, odlity, ociselovány, přiletovány a zaciselovány
• Všechna korozní ložiska byla po očištění vyspravena buď vysazením, nebo přeletováním
• Povrch cínu byl sjednocen jemnou mletou lávou a patinován na světlejší odstín
• Fixace povrchu byla provedena včelím voskem s následným zaleštěním
• Fotodokumentace stavu po restaurování
• Restaurátorská zprávaRežim památky
Předmět by měl být uložen při teplotě kolem 18° C s maximálním kolísáním v rozmezí 5° C. Kolísání relativní vlhkosti by mělo být minimální. Povrch předmětu je opatřen ochranou vrstvou konzervačního vosku, kterou je nutné chránit před poškozením (poškrábání, odření, vlhkost,čistící prostředky a jiné chemikálie…), proto se povrch nesmí přelešťovat ani jinak čistit, v případě nutnosti pouze šetrně otřít prach suchým a jemným hadříkem. Při kontaktu s předmětem je vhodné používat čisté bavlněné rukavice.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10