Home Restaurátorské práce Osvětlovací tělesa Lustry - Vladislavský sál

Lustry - Vladislavský sál

 

Restaurátorská zpráva

Renesanční lustry holandského typu

Vladislavský sál

Pražský hradPasířství Houska & Douda
duben 2009

Zadavatel : Správa Pražského hradu, 119 08 Praha 1 – Hrad


Restaurátorské práce : Ivan Houska - Houska & Douda s.r.o


Předmět restaurování : 5 ks třiceti-plamenných lustrů (3 ks renesanční originály a 2 ks kopie z roku 1946)


Zodpovědný restaurátor : Ivan Houska
oprávnění k restaurování MK. č. 253/94, MK. č. 12041 /1999


Spolupráce : Mgr. Marie Foltýnová.

© Ivan Houska 2009

Zpracoval : Ivan Houska

Předmět restaurování:


5 ks třiceti-plamenných lustrů (3 ks renesanční originály a 2 ks kopie z roku 1946)

Umístění: Sbírky Pražského hradu – Vladislavský sál
Inv.č.: HS 563, HS 4976, HS 5020
Rejstříkové číslo ÚSKP: 16414/2, 16414/48, 16414/91
Autor: norimberská dílna
Datace: 1561 a 1564
Materiál: mosaz
Rozměry: v. 182 cm, průměr pater – 98 cm, 118 cm, 144 cm

Umístění: Sbírky Pražského hradu – Vladislavský sál
Inv.č.: HS 14261, HS 14262
Rejstříkové číslo ÚSKP: 16414/4653, 16414/4654
Autor: firma Anýž
Datace: 1946
Materiál: mosaz
Rozměry: v. 182 cm, průměr pater – 98 cm, 118 cm, 144 cmMísto realizace: Pražský hrad – Buštěhrad
Popis:

Celo-litý mosazný lustr, holandského typu se třemi patry ramen. V každém patře je deset esovitě zahnutých ramen se třemi prstenci na středu. Ramena jsou pod miskami zvednuta nahoru a dole zakončena květem. Na rovných miskách jsou vysoké tulipánky osazené zdrojem a skleněným stínítkem. Nad každým patrem ramen jsou tři řady zdobných esovitých ramének osazené po pěti – tedy jedno mezi dvěma rameny. Pod závěsným hákem je figura „divého muže“, který se levou rukou opírá o štítek s datací. Dole je lustr zakončen lví hlavou s okem.


Stav před restaurováním:

Byla provedena detailnější prohlídka lustrů, při které bylo shledáno, že chybí jedno esovité ramínko a jedno skleněné stínítko. Některá ramena jsou lehce tvarově deformována. Zaprášený povrch mosazi je pokryt pravidelnou tmavou patinou s tzv. negativním vizuálním efektem – tj. že ornamentální výzdoba v hloubkách je světlá a povrch ramen je tmavý. Tento efekt byl zapříčiněn usazeným prachem v hloubce dekoru. Elektroinstalace je nevyhovující. Na některých ramenech (ne na všech) byly dokonce ještě osazeny mosazné objímky s porcelánovým krčkem. Povrch závěsných tyčí je opředen ozdobnou šňůrou, zakončenou nad závěsným okem lustru zdobným třapcem. Na některých tulipáncích a ramenech se ještě dochovaly renesanční závity s velkým stoupáním.Postup restaurování:

• Fotodokumentace
• Demontáž všech ramen a sejmutí kolon lustrů v celku. Poznatky po demontáži lustrů byly následující: -Kromě jedné, byly vnitřní závěsné tyče lustrů pravděpodobně
v roce 1946 nahrazeny novými
- Původní renesanční lustry mají dva druhy „divých mužů“. Pracovně jsem je nazval „hladkosrstí“ a „hrubosrstí“. Liší se datací na štítu a také tím, že „hladkosrstí“ měli srst vyciselovanou do relativně hladkého povrchu, zatímco „hrubosrstí“ měli srst vymodelovanou již v modelu na odlití. Dále jsou rozdílně zdobené štíty a mají jinou dataci. I ochlupení divých mužů se liší tím, že hrubosrstý má hladké hýždě, lokty a lopatky, zatímco hladkosrstý je chlupatý celý, ale chlupy mu zase končí u kolen.
- Tak jak prokázaly výsledky nedestruktivní analýzy kovu, jsou
lustry odlity z mosazi.
Z výsledků vyplývá:

- Jedná se o slitinu mědi a zinku – tedy mosaz (s 15% obsahem zinku se však jedná spíše o tombak)
- Renesanční originály, které se od sebe liší jednak tvarem „divých mužů“ a jednak datací na jejich štítech, jsou s určitostí odlity v jedné dílně. Množství prvků a jejich procentní zastoupení ve slitině je skoro identické.
- Kopie odlité v roce 1946 firmou Franty Anýže, mají dvojnásobný obsah zinku ve slitině, a tudíž se jedná o mosaz.

• Transport na dílnu
• Demontáž kolon na jednotlivé díly a sejmutí staré elektroinstalace
• Provedení nedestruktivní prvkové analýzy kovu na loktech lesních mužů u originálu i u kopie, viz. „Zprávu o provedení analýzy“.

Z výsledků analýzy vyplývá:

- Jedná se o slitinu mědi a zinku – tedy mosaz (s 15% obsahem zinku se však jedná spíše o tombak)
- Renesanční originály, které se od sebe liší jednak tvarem „divých mužů“ a jednak datací na jejich štítech, jsou s určitostí odlity v jedné dílně. Množství prvků a jejich procentní zastoupení ve slitině je skoro identické.
- Kopie odlité v roce 1946 firmou Franty Anýže, mají dvojnásobný obsah zinku ve slitině, a tudíž se jedná o mosaz.

• Odlití chybějícího esovitého ramínka, začištění odlitku a sjednocení povrchu se stávajícími díly lustrů patinováním
• Odstranění drobných závad -vyrovnání deformací a rehabilitace kotevních klínů ramen a roznášecích desek kolon
-případné úpravy pro novou elektroinstalaci (např. staré objímky mají kotevní závity 1/8 a nové mají M10x1)
-dotažení stržených závitů u tulipánků vložením olověného pásku
• Očištění povrchu -povrch bronzu byl omyt vodou s detergentem
-opláchnut vodou
-vysušen v peci, popřípadě horkovzdušnou pistolí
-sjednocení původní patiny místním kracováním jemným mosazným kartáčem, poškozená místy byla řešena drobnou lokální retuší, či dopatinací povrchu
• Celý povrch byl fixován mikrokrystalickým voskem s následným zaleštěním.
• Byla provedena nová kompletní elektroinstalace podle platných norem
• Očištění opředených závěsných tyčí a restaurování ozdobných třapců viz zprávu textil
• Výroba nových skleněných stínítek. Chybějící skleněné stínítko bylo doplněno a 14 ks stínítek bylo dodáno jako rezerva
• Zpětná montáž lustrů -zavěšení kolon lustrů a osazení ramen,
-zapojení elektroinstalace
-osazení skel a zdrojů
-provozní zkoušky
• Restaurátorská zpráva a revizní zpráva elektroinstalace
Režim památky:

Výměnu žárovek a čištění tělesa svítidla provádět zásadně při vypnutém přívodu do světla. Doporučujeme provozovateli tuto činnost zapracovat do Místních pracovních a provozních předpisů objektu. Termíny údržby svítidla a ověřování podle ČSN EN 60598-1 zapracovat do plánu údržby a revizí objektu.
S ohledem na fixaci povrchu voskem neumývat, ani neleštit povrch mosazi. Stačí jednou za rok lustry šetrně oprášit a umýt skleněná stínítka.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15