Home Ukončené realizace Socha J.Žižky na Vítkově Průběh restaurování J.Žižky

Průběh restaurování J.Žižky

 

Destruktivní průzkum

více


Historické snímky

více


Je Žižka největší pomník na světě?

více


Příčiny destrukce sochy

více


První sondy do plintu sochy

více


První sondy do nohou koně

více


Ultrazvuk a milá návštěva

více


Měření tvrdosti betonu

více


Vstupujeme do sochy

více


RTG měření

více


Dynamické kmity sochy

více


Výhled z terasy památníku

více


Měření karbonatace betonu

více


Kontrolní den

více


Šrouby na montýrkách

více


Vyrovnávání plintu

více


Demontáž hlavy J.Žižky

více


Uzavírání sond

více


Kontrolní den 5.8.2010

více


Demontáž nohy jezdce

více


Lešení opět bez plachty

více


Restaurátorský průzkum

více


Restaurátorský záměr

více


Demontáž ocasu

více


Demontáž ruky

více


Výměna šroubů na montýrkách

více


Sváření nohou koně

více


Návštěva studentů AVU

více


Demontáž pravé ruky

více


Zavařování montýrek na nohách

více


Uzavření montážních otvorů

více


Umístění dataloggerů

více


Zimní monitoring

více


Nové konstrukční prvky

více


Výměna šroubů na dílně

více


Odečtení dat z datalogerů

více


Dokončování svárů na nohách a sjednocení povrchu

více


Klempířské prvky

více


Návštěva kolegů

více


Odběry vzorků korozních produktů

více


Transport rukou J. Žižky

více


Kontrolní den 16. 6. 2011

více


Montáž jednotlivých dílů

více


Další KD 28.7.2011

více


Mytí a voskování sochy

více


Fixace povrchu sochy

více


Přejímací řízení

více


Prostná cvičení na koni

více


Poslední rozloučení se sochou

více


Celkové pohledy

více